NEWS UPDATE :  

Materi Badru Kelas 3

Materi Badru Kelas 3

Tematik English Agama Speaking
Tema 1 Subtema 1- PDF ENGLISH - WEEK 1 - A HELPING HAND BAB 1.1 - Surah An-Nasr SPEAKING - WEEK 1 - CL
Tema 1 Subtema 2 - PDF ENGLISH - WEEK 2 - A HELPING HAND BAB 1.2 - Surah Al-Kautsar SPEAKING - WEEK 2 - CL PART 2
Tema 1 Subtema 3 - PDF ENGLISH - WEEK 3 - UNIT1 READING SKILL BAB 2 - Hadis tentang perilaku percaya diri, mandiri dan tanggung jawab SPEAKING - WEEK 3 - NATURAL EVENT
Tema 1 Subtema 4 - PDF ENGLISH - WEEK 5 - UNIT2 MY PLACE IN THE WORLD BAB 3 - Asmaul Husna SPEAKING - WEEK 5 - TRANSPORTATION
Tema 2 Subtema 1 - PDF ENGLISH - WEEK 6 - UNIT2 - SPEAKING - WEEK 6 - LET’S TALK ABOUT TRANSPORTATION
Tema 2 Subtema 2 - PDF ENGLISH - WEEK 7 - READING UNIT2 FOR 3RD GRADE - SPEAKING - WEEK 7 - EXPRESSION OF CONGRATULATE
Tema 2 Subtema 3 - PDF - - -
Tema 2 Subtema 4 - PDF - - -

Link Youtube Link Youtube English
Tema 1 Subtema 1 - PJOK Speaking - "Natural Event"
Tema 1 Subtema 1 - SBdP
Tema 2 Subtema 1 - SBdP
English - Unit2 My Places In The World 2
Tema 1 Subtema 1 - PPKN English - Unit 2 Asking And Giving Direction
Tema 1 Subtema 1 - Bahasa Indonesia
Tema 2 Subtema 1 - Bahasa Indonesia
Speaking - Expression Of Congratulate
Tema 1 Subtema 1 - Matematika
Bahasa Jawa
(Ngidentifikasi Pokok - Pokok Crita)
Tema 1 Subtema 2 - PJOK
Tema 1 Subtema 2 - PPKN
Tema 2 Subtema 2 - PPKN
Tema 1 Subtema 2 - Bahasa Indonesia
Tema 2 Subtema 2 - Bahasa Indonesia
Tema 1 Subtema 2 - Matematika
Tema 2 Subtema 2 - Matematika
Bahasa Jawa
(Njlentrehake Teks Crita, Maca Lancar Teks Crita, lan Ngartikulasi Swa)
Tema 1 Subtema 3 - PJOK
Tema 1 Subtema 3 - SBdP
Tema 2 Subtema 3 - SBdP
Tema 2 Subtema 3 - PPKN
Tema 2 Subtema 3 - Bahasa Indonesia
Tema 1 Subtema 3 - Matematika
Bahasa Jawa
(Teks Crita Fabel, Teks Wacan Bocah lan Unsur Unsur Crita)
Tema 1 Subtema 4 - PJOK
Tema 1 Subtema 4 - SBdP
Tema 2 Subtema 4 - SBdP
Tema 1 Subtema 4 - PPKN
Tema 2 Subtema 4 - PPKN
Tema 1 Subtema 4 - Bahasa Indonesia
Tema 2 Subtema 4 - Bahasa Indonesia
Tema 1 Subtema 4 - Matematika
Tema 2 Subtema 4 - Matematika
Bahasa Jawa
(Ndhudhah Pangerten)
Bahasa Jawa
(Ndhapuk Cengkrongan (Kerangka) Pelapuran Asil Observasi)
Bahasa Jawa
(Pengalaman Kang Nengsemake Lan Teks Pelapuran Asil Observasi Prasaja)

Kontak
Alamat :

Jalan Wonorejo Selatan IX No.2

Telepon :

031-87854012 - 081334240680

Email :

khadijahwonorejosby@gmail.com

Website :

sdkhadijahwonorejo.sch.id

Media Sosial :
Banner